32209 หน่วยที่ 9 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32209 หน่วยที่ 9 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ธันวาคม 2563 | 10:27 | 2186 | 0 |
แชร์ :

32209 หน่วยที่ 9  ตอนที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32209 หน่วยที่ 9 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

4-32209 ปฐมนิเทศ

21 พ.ค. 2564, 07:24 | 3

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ