33906 หน่วยที่ 5 การเทียบเคียง (Benchmarking)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 หน่วยที่ 5 การเทียบเคียง (Benchmarking)
25 เมษายน 2562 | 28:49 | 1551 | 0 |
แชร์ :

33906 หน่วยที่ 5 การเทียบเคียง (Benchmarking)

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33906 หน่วยที่ 5 การเทียบเคียง (Benchmarking)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


4-33906 ปฐมนิเทศ

13 มี.ค. 2565, 07:09 | 21
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ