51716 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 บทบาทผู้บริหารการพยาบาลในการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฎิบัติ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51716 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 บทบาทผู้บริหารการพยาบาลในการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฎิบัติ
22 มกราคม 2566 | 0:00 | 900 | 0 |
แชร์ :

51716 การบริหารการบริการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51716 การบริหารการบริการพยาบาล รายการที่ 4 ตอนที่ 3 บทบาทผู้บริหารการพยาบาลในการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฎิบัติ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ