สอนเสริม 41463 หน่วยที่ 12 นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / สอนเสริม 41463 หน่วยที่ 12 นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน
15 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 1267 | 0 |
แชร์ :

สอนเสริม 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : สอนเสริม 41463 หน่วยที่ 12 นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ