93472 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสะอาดในโรงงานผลิตพืช

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93472 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสะอาดในโรงงานผลิตพืช
1 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 519 | 0 |
แชร์ :

93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช รายการที่ 13 ตอนที่ 2 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสะอาดในโรงงานผลิตพืช

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ