97320 รายการที่ 09 โมดูล 12 เรื่อง การออกแบบเพื่อมวลชนและผู้สูงวัย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97320 รายการที่ 09 โมดูล 12 เรื่อง การออกแบบเพื่อมวลชนและผู้สูงวัย
11 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 279 | 0 |
แชร์ :

97320 นวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97320 �นวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รายการที่ 09 โมดูล 12 เรื่อง การออกแบบเพื่อมวลชนและผู้สูงวัย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

1-97320 ปฐมนิเทศ

11 พ.ค. 2566, 07:09 | 304
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ