97320 รายการที่ 08 โมดูล 11 เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97320 รายการที่ 08 โมดูล 11 เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน
11 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 626 | 0 |
แชร์ :

97320 นวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97320 �นวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รายการที่ 08 โมดูล 11 เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ