97320 รายการที่ 01 โมดูล 1 เรื่อง ความคิดเชิงออกแบบ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97320 รายการที่ 01 โมดูล 1 เรื่อง ความคิดเชิงออกแบบ
11 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 229 | 0 |
แชร์ :

97320  นวัตกรรมการออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97320 นวัตกรรมการออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ม รายการที่ 01 โมดูล 1 เรื่อง ความคิดเชิงออกแบบ รายการที่ 01 โมดูล 1 เรื่อง ความคิดเชิงออกแบบ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

1-97320 ปฐมนิเทศ

11 พ.ค. 2566, 07:09 | 312
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ