99714 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 ระบบไซเบอร์กายภาพเมืองอัจฉริยะ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99714 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 ระบบไซเบอร์กายภาพเมืองอัจฉริยะ
18 เมษายน 2566 | 0:00 | 662 | 0 |
แชร์ :

99714 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99714 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์ รายการที่ 9 ตอนที่ 3 ระบบไซเบอร์กายภาพเมืองอัจฉริยะ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ