80410 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ผู้ประกอบการนโยบาย (Policy entrepreneur) กับนักรัฐศาสตร์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 80410 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ผู้ประกอบการนโยบาย (Policy entrepreneur) กับนักรัฐศาสตร์
21 มีนาคม 2566 | 0:00 | 820 | 0 |
แชร์ :

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ ายการที่ 5 ตอนที่ 1 ผู้ประกอบการนโยบาย (Policy entrepreneur) กับนักรัฐศาสตร์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ