91471 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 สถานการณ์แนวโน้ม และทิศทางการพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91471 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 สถานการณ์แนวโน้ม และทิศทางการพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย
22 มกราคม 2566 | 0:00 | 869 | 0 |
แชร์ :

91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร รายการที่ 12 ตอนที่ 3 สถานการณ์แนวโน้ม และทิศทางการพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ