60410 รายการที่ 8 ตอนที่ 4 การใช้ตัวแปรเครื่องมือเมื่อไม่สามารถหาตัวแปรที่เป็นตัวแทนได้

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 8 ตอนที่ 4 การใช้ตัวแปรเครื่องมือเมื่อไม่สามารถหาตัวแปรที่เป็นตัวแทนได้
20 มกราคม 2566 | 0:00 | 702 | 0 |
แชร์ :

60410 ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 8 ตอนที่ 4 การใช้ตัวแปรเครื่องมือเมื่อไม่สามารถหาตัวแปรที่เป็นตัวแทนได้

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ