25711 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบการรู้คิดโดยใช้สติเป็นฐาน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 25711 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบการรู้คิดโดยใช้สติเป็นฐาน
1 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 725 | 0 |
แชร์ :

25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Keyword : 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รายการที่ 8 ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบการรู้คิดโดยใช้สติเป็นฐาน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ