99714 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 แนวทางการออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99714 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 แนวทางการออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว
21 มีนาคม 2566 | 0:00 | 132 | 0 |
แชร์ :

99714 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99714 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์ รายการที่ 4 ตอนที่ 1 แนวทางการออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ