71311 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 กระบวนการแปลงสภาพและวัตถุประสงค์ของการผลิต

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 กระบวนการแปลงสภาพและวัตถุประสงค์ของการผลิต
10 มกราคม 2566 | 0:00 | 327 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 3 ตอนที่ 2 กระบวนการแปลงสภาพและวัตถุประสงค์ของการผลิต

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ