Home
Channel

33906 หน่วยที่ 13 การจัดทำประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการสร้างองค์ความ

33906 หน่วยที่ 13 การจัดทำประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการสร้างองค์ความ

26 เมษายน 2562 | 17:46 | 441 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33906  หน่วยที่  13 

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง