Home
fm sukhothai
FM Sukhothai : รายการ หลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 2, 4)
ออกอากาศวันที่ 27 มิ.ย. 2560, 15:40

ผังรายการ FM SUKHOTHAI ประจำวันที่ 27 มิ.ย. 2560

รายการต่อไป

 • 27 มิ.ย. 2560(16:00-16:20) | รายการ การศึกษาต่อเนื่อง
 • 27 มิ.ย. 2560(16:20-16:40) | 32303 การจัดการการเงิน
 • 27 มิ.ย. 2560(16:40-17:00) | 32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
 • 27 มิ.ย. 2560(17:00-19:00) | เทปบรรยายเสียงสอนเสริม ชุด 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 27 มิ.ย. 2560(19:00-19:30) | ถ่ายทอดข่าว
 • 27 มิ.ย. 2560(19:30-19:50) | 30204 องค์การและการจัดการ
 • 27 มิ.ย. 2560(19:50-20:10) | 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
 • 27 มิ.ย. 2560(20:10-20:30) | 31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
 • 27 มิ.ย. 2560(20:30-20:50) | 71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร
 • 27 มิ.ย. 2560(20:50-21:10) | 72204 เศรษฐกิจครอบครัว
 • 27 มิ.ย. 2560(21:10-21:30) | 31303 การจัดการงานสนาม
 • 27 มิ.ย. 2560(21:30-21:35) | สปอต 3 นาที ชุด รณรงค์หลักสูตร มสธ.
 • 27 มิ.ย. 2560(21:35-21:40) | สปอต ชุด คุณธรรม-ตอบคำถาม
 • 27 มิ.ย. 2560(21:40-22:00) | 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
 • 27 มิ.ย. 2560(22:00-22:40) | รายการ สาระน่ารู้กับศิลปศาสตร์
 • 27 มิ.ย. 2560(22:40-23:00) | 32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
 • 27 มิ.ย. 2560(23:00-23:20) | 32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
 • 27 มิ.ย. 2560(23:20-23:40) | 31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
 • 27 มิ.ย. 2560(23:40-23:59) | 32204 การบัญชีขั้นต้น

รายการใหม่

รายการยอดนิยม