Home
fm sukhothai
FM Sukhothai : เทปบรรยายเสียงสอนเสริม ชุดวิชา 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
ออกอากาศวันที่ 24 พ.ย. 2560, 18:11

ผังรายการ FM SUKHOTHAI ประจำวันที่ 24 พ.ย. 2560

รายการต่อไป

 • 24 พ.ย. 2560(19:00-19:30) | ถ่ายทอดข่าว
 • 24 พ.ย. 2560(19:30-19:50) | 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • 24 พ.ย. 2560(19:50-20:10) | 56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 • 24 พ.ย. 2560(20:10-20:30) | 57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
 • 24 พ.ย. 2560(20:30-20:50) | 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
 • 24 พ.ย. 2560(20:50-21:10) | 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • 24 พ.ย. 2560(21:10-21:30) | 57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
 • 24 พ.ย. 2560(21:30-21:35) | รายการ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • 24 พ.ย. 2560(21:35-21:40) | รายการ นานาสาระกับ มสธ. ชุด สุขกับเกษตร
 • 24 พ.ย. 2560(21:40-22:00) | รายการ รักษ์สุขภาพ
 • 24 พ.ย. 2560(22:00-22:20) | รายการ เวทีสนทนาเศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน
 • 24 พ.ย. 2560(22:20-22:40) | 55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
 • 24 พ.ย. 2560(22:40-23:00) | 55317 เวชกรรมแผนไทย 1
 • 24 พ.ย. 2560(23:00-23:10) | รายการ เวลา มสธ.
 • 24 พ.ย. 2560(23:10-23:20) | รายการ สาระสิบ
 • 24 พ.ย. 2560(23:20-23:59) | รายการ พยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคม

รายการใหม่

รายการยอดนิยม